Връх Брайтхорн, Италия; Швейцария (4164 m)

04 септември 2021г.

Връх: Брайтхорн
Надморска височина: 4164
Държава: Италия
Координати дължина: 7.748000543293157

Връх Качкар,Турция

Връх Качкар, Турция (3932 м.)

04 август 2021г.

Връх: Качкар
Надморска височина: 3932
Държава: Турция
Координати дължина: 41.16083331593895

Връх Тетнулди, Грузия

Връх Тетнулди, Грузия (4858м)

Връх Тетнулди, Грузия

30 юли 2021г. до 4580м.

Връх: Тетнулди
Надморска височина: 4858
Държава: Грузия
Координати дължина: 42.99321465065725

вр. Молдовяну, Румъния

Молдовяну, Румъния (2046м)

24 септември 2016г.

Връх: Молдовяну
Надморска височина: 2046
Държава: Румъния
Координати дължина: 24.736149325746954