Улеят бе спуснат на 17.03.2019 г., като тръгнахме малко преди 09:00 ч. сутринта от най-високата му точка.

Белият улей започва от премката между Злия зъб и Ловница. Самата премка е на височина около 2600 метра и се намира на около 300 метра южно от заслона БАК. Улеят достига чак до шосето между Рилския манастир и Кирилова поляна, но със спускане може да се стигне директно до Кирилова поляна. Дължината на Белия улей от премката до Кирилова поляна е около 2.2 километра, а спускането е 1100 метра. В същинската си част улеят е със среден наклон от около 35 градуса като достига на места до 40.

Улеят се пуска рано сутрин. Желателно е спускането да започне не по-късно от 09:00, макар по това време Белият улей вече да е огрят от слънцето ( в средата на март месец слънцето го огряваше вече в 08:00 ч.). Основните опасности в улея са две:

  1. Лавини;
  2. Падащи камъни

Наклонът на улея и неговото разположение го правят изключително опасен при неблагоприятна лавинна обстановка. В Белия улей лавини падат всяка година като в долната му част може да се забележат опустошенията, които лавините са нанесли на гората. Попадането в лавина в улея би било фатално поради неговия релеф.

Вдясно (скироско дясно, дясно при пускане) на улея са разположени отвесни скали на Злия зъб и Дяволските игли. При затопляне на времето от тях се откъсват камъни, които са залепени към скалата с лед.

Достигане до Белия улей

До началото на Белия улей може да се достигне от хижа Мальовица като се следва маркировката към заслон БАК. От хижата се тръгва в посока втора тераса. От паметната плоча в началото на втора тераса се тръгва наляво (на югоизток) към заслона. Склонът е стръмен и лавиноопасен. Ако условията на този склон не са добри, вероятно на улея няма да бъдат по-подходящи, макар изложението да е обратното.

54409213_10216473770190309_8260657965019693056_n

Критичен момент откъм лавинна опасност е склонът към премката – начало на Белия улей. Този склон може да бъде лавиноопасен. Препоръчително е изкачването на премката отляво. Там наклонът е по-стръмен и изкачването повече, но траверс по склона при неблагоприятни условия може да бъде опасен. Склонът завършва с падина (чашка), която може да означава сериозно затрупване в случай на лавина.

Спускане по Белия улей

Премката в началото на улея е достатъчно широка и позволява лесно закачане на екипировка. Склонът е по-стръмен в дясната част на улея.

Около 40 метра след началото на улея има скали, които е възможно да не са покрити със сняг. Удачно е да се премине плътно вдясно до дясната стена на улея (Злия зъб). Оттам нататък започва най-приятната част от улея. Дълго спускане (около 450 метра), след което се достига до критична точка от улея – водопада. Водопадът е разположен в лявата страна на улея. Неговата височина е поне 15 метра, но може да бъде заобиколен отдясно. В зависимост от снежните условия това може да стане със ски, с котки чрез откатерване или с пускане на рапел.

Водопадът не се забелязва лесно при спускане, затова трябва да се внимава. Малко след водопада следва втория критичен момент в спускането. Това е скален праг с неголяма височина. Той се преодолява отляво, но е възможно условията да налагат и пускане на рапел. Скалният праг не е висок (3-4 метра), но скачане (дроп) от него не е желателно. Под скалите тече река, която минава между големи камъни. Възможно е снегът да не е достатъчно за попивка.

След преминаването на скалите улеят може да бъде пуснат като се следва долината на реката чак до шосето. Ако целта е достигане до Кирилова поляна, след излизане от същинския улей (преминаването на Иглата отдясно) трябва да се продължи наляво преди улеят да влезе в гората. Преминава се друг улей, който се спуска от връх Ловница и се влиза в борова гора. Оттам естественият наклон извежда към Кирилова поляна.

Гората е гъста и трънлива и преминаването с екипировка може да бъде трудно. Пътят през гората до Кирилова поляна е около 1 км.

55790083_2071423623150361_7867990373824462848_n 55523405_568005953690294_747154340468228096_n

На картата са маркирани началото на улея и прблизителните места на водопада и скалния праг.

Ето и кратко филмче, което заснехме за нашето спускане.

Настоящият разказ описва самите проблемни места при спускането на Белия улей. Логистиката относно стигането на до улея и спускането му, всеки може да прецени как е най-добре да си я организира.