Целта на кампанията е да помогне на Рециклежко

Да информира туристите за проблемите, които хижите срещат със съхранението и извозването на боклук.

Да създаде условия за по-лесно и ефективно съхранение и извозване на алуминиеви кенчета от хижите.

Как може да се включите в Рециклиадата?

Много лесно – смачкайте вашето алуминиево кенче със специално поставените от нас мачкалки на следните хижи:

Хижа Балканити

Витоша

Хижа Безбог

Пирин

Хижа Рай

Стара планина

Хижа Ловна

Рила

Хижа Скакавица

Рила

Хижа Бонсови поляни

Люлин планина

Хижа Малка Юрта

Рила

Хижа Чатъма

Хижа Тръстеная

Хижа Яворов

Пирин

Непосредствено до тях има и контейнер, в който може да изхвърлите вече смачканото кенче. Ако пък имате място в раницата, може да вземете кенчето със себе си и да го изхвърлите в официален контейнер за разделно събиране на отпадъци.

Редукционният процес, при който се добива алуминия изисква огромно количество електроенергия. Ето защо рециклирането на алуминия има смисъл. То спестява енергия – много енергия. А както вероятно знаете, енергията е скъпа.

Добиването на алуминий от алуминиев скрап, от друга страна, изразходва само 4% от енергията – само 1/3 киловатчас. Производството на рециклиран кен спестява 95% от енергията, необходима за производство на чисто нов кен.

Разбери повече за това какво точно е алуминия и защо е нужно той да бъде рециклиран.

Повече за металите

Средно за година в световен мащаб се изразходват 180 млрд. кенчета, от които се рециклират под 7%.

И ето защо, алуминиевите неща имат висока стойност като отпадъци.

Очаквайте още хижи да се включат в Рециклиадата през пролетта на 2022 г. 

 

Ако сте хижар и нашата инициатива Ви харесва, не се колебайте да се свържете с нас – все още имаме машинки, които чакат да бъдат инсталирани.

 

#УважавайПланината