Целта на кампанията е да помогне на Рециклежко

Да информира туристите за проблемите, които хижите срещат със съхранението и извозването на боклук.

Да създаде условия за по-лесно и ефективно съхранение и извозване на алуминиеви кенчета от хижите.

Как може да се включите в Рециклиадата?

Много лесно – смачкайте вашето алуминиево кенче със специално поставените от нас мачкалки на следните хижи:

Хижа Балканити

Витоша

Хижа Ловна

Рила

Хижа Малка Юрта

Рила

Хижа Трещеник

Непосредствено до тях има и контейнер, в който може да изхвърлите вече смачканото кенче. Ако пък имате място в раницата, може да вземете кенчето със себе си и да го изхвърлите в официален контейнер за разделно събиране на отпадъци.

Редукционният процес, при който се добива алуминия изисква огромно количество електроенергия. Ето защо рециклирането на алуминия има смисъл. То спестява енергия – много енергия. А както вероятно знаете, енергията е скъпа.

Добиването на алуминий от алуминиев скрап, от друга страна, изразходва само 4% от енергията – само 1/3 киловатчас. Производството на рециклиран кен спестява 95% от енергията, необходима за производство на чисто нов кен.

Разбери повече за това какво точно е алуминия и защо е нужно той да бъде рециклиран.

Повече за металите

Средно за година в световен мащаб се изразходват 180 млрд. кенчета, от които се рециклират под 7%.

И ето защо, алуминиевите неща имат висока стойност като отпадъци.

Очаквайте още хижи да се включат в Рециклиадата през пролетта на 2022 г. 

 

Ако сте хижар и нашата инициатива Ви харесва, не се колебайте да се свържете с нас – все още имаме машинки, които чакат да бъдат инсталирани.

 

#УважавайПланината