Стипендиант: Христо Минков
Отпусната стипендия: 700 лева
Проект: Опит за рекорд за Скоростно преминване на маршрута “Ком-Емине” в Стара Планина