Събираме на едно място – добра организация, великолепно и строго жури и уникалните истории на всеки един от вас, който се е престрашил да остане насаме с белия лист и клавиатуарата под ръка.  Литературния ни конкурс за кратък разказ събира всички онези разказани, неразказани, измислени или реални истории…стига да се случват там във високото…в планината.

Към сайта на "Под върха"

5


Издания на "Под върха"

198


Събрани разказа