През 2016 г. организирахме първите “Сливи за смет”. От тогава вече 4 години всяка година, в началото на есента, запретваме ръкави, раздаваме ръкавици и торбички за смет и приканваме всички посетители на планината да съберат нещата, чийто място не е в планината, и да ни ги върнат. Обикновено разполагаме пунктовете си по най-оживените пътеки на Витоша и Рила. Наши доброволци също се включват в почистването. Разбира се, за всеки върнал ни торба със смет, получава торбичка със сини сливи, в знак на благодарност. Най-малките посетители на планината са винаги и най-въодушевени и често се случва да ни връщат по повече една торба със смет…

Събран боклук до момента

1720кг.


Витоша

50кг.


Рила